• đầu_banner_01

Hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh1

Hiệu quả kinh doanh

Jiangsu Dinghong Electric Power Co., Ltd. hiện đang tham gia vào lĩnh vực điện của các doanh nghiệp tư nhân toàn diện, phạm vi chính là máy biến áp, trạm biến áp dạng hộp, bộ ngắt mạch AC, công tắc ngắt AC, v.v.Kể từ khi thành lập doanh nghiệp, cơ cấu tài sản ổn định và bình thường.Với sự tăng trưởng kinh tế và ứng dụng rộng rãi của máy móc điện, nhu cầu về thiết bị điện sẽ tiếp tục tăng và sự phát triển của thị trường điện toàn cầu sẽ được mở rộng hơn nữa.Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới sản phẩm, khuyến công, để đảm bảo sự phát triển bền vững của sản phẩm.

Hiệu quả kinh doanh2