• đầu_banner_01

Triển vọng của ngành

Với sự gia tăng nhanh chóng của các ngành năng lượng gió, mặt trời và năng lượng tái tạo khác và lưới điện thông minh, công nghệ lưu trữ năng lượng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.Công nghệ lưu trữ năng lượng quy mô lớn được coi là công nghệ chiến lược hỗ trợ phổ cập năng lượng tái tạo, được chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm.Trong khi đó, tiềm năng thị trường to lớn của nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Xu hướng tương lai của năng lượng mới là: 1. Ý nghĩa chiến lược: Phát triển mạnh mẽ năng lượng mới bảo vệ môi trường carbon thấp và xanh, bất kể hiện tại là từ tiết kiệm năng lượng mạnh mẽ và giảm phát thải carbon thấp, hay từ phát triển mạnh mẽ tiết kiệm năng lượng của Trung Quốc và nền kinh tế thị trường thực tế năng lượng xanh carbon thấp, nó được coi là có cơ sở lý luận rất quan trọng và ý nghĩa chiến lược quan trọng.2. Tình hình phát triển: Khi việc ứng dụng năng lượng mới ngày càng rộng rãi trong những năm gần đây, cần phải thúc đẩy sự phát triển và cải tiến bền vững và nhanh chóng của các công nghệ công nghiệp và quy trình sản xuất như an toàn, sản xuất và truyền tải, dữ liệu và lưu trữ, v.v. .của việc sử dụng rộng rãi năng lượng thế hệ mới.Các doanh nghiệp năng lượng nên lập kế hoạch và chuẩn bị cần thiết cho việc này trước.Lấy khoa học và công nghệ làm kim chỉ nam cho chất lượng phát triển của triết lý kinh doanh, để doanh nghiệp tư nhân có cơ chế linh hoạt chia sẻ lợi ích hiện tại với khách hàng, phục vụ chung cho sự phát triển hiện đại điện hóa của thế giới.

Xét về xu hướng phát triển, với việc mở rộng hơn nữa quy mô ứng dụng năng lượng mới, khoa học công nghệ không ngừng đổi mới khiến cho công nghệ còn non kém, giá thành cao trở thành những vấn đề có thể giải quyết trong tương lai.Là nền tảng của toàn bộ ngành công nghiệp năng lượng mới, công nghệ lưu trữ năng lượng sẽ được phát triển trên quy mô lớn trong tương lai.